1. Mikuláš Lakatoš ( Kongres mladých Rómok a Rómov )

08/04/2022

Podcast si môžete vypočuť tu: https://spotifyanchor-web.app.link/e/im4oN4kLYtb


Mikuláš Lakatoš nám prezradí viac o Kongrese mladých Rómov a Rómok. Občiansky angažovaní mladí Rómovia vyjadrili svoj názor na vývoj verejných politík týkajúcich sa marginalizovaných rómskych komunít v kontexte života rómskej mládeže a navrhli riešenia na ich zlepšenie v piatich kľúčových oblastiach. Kongres sa konal 8. - 10. apríla 2022 v Bratislave. Na Kongrese vznikla Spoločná deklarácia Kongresu mladých Rómok a Rómov, ktorú nájdete na https://romovia.vlada.gov.sk/archiv-tlacovych-sprav/spolocna-deklaracia-kongresu-mladych-romok-a-romov-v-roku-2022-v-bratislave/