23. Mikuláš Lakatoš

27/06/2022

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s Mikulášom Lakatošom.

 Mikuláš pochádza z Pribety neďaleko Nových Zámkov a je zdravotná sestra. Nie je však bežná zdravotná sestra, má dve vysoké školy - vyštudoval odbor ošetrovateľstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite a interdisciplinárne medzinárodne rómske štúdie na Stredoeuróskej univerzite v Budapešti a dnes študuje v poradí už tretiu vysokú školu - verejnú politiku na UK v Bratislave. Jeho cieľom je slúžiť ľuďom, verejnosti. Robí tak v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde sa stará o najmenšie detičky, robil to ako koordinátor aktivít mládeže na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske menšiny aj pri príprave a nastavovaní stratégie zdravotníctva pre národnostné menšiny. 

 Erudovaný rozhovor o zdravotníctve a zdraví, o zdravotných právach, o zdravotníctve z pohľadu národnostných menšín, o službe ľudom, o živote mladých z vylúčených komunít, aj o dôležitosti uznania sexuálnych menšín a o tom, ako to mal Mikuláš s coming out.... 

 Tento rozhovor moderujú Daniel Bunda, Teri Čikoš a Michelle Kubištová, ktorá pripravila o mladých, inšpiratívnych Rómoch a Rómkach z AKANA - TERAZ aj knihu rozhovorov Svet podľa Michelle. Knihu plánujeme vydať v roku 2023 a pokrstiť ju v Bruseli za účasti mladých inšpiratívnych Rómov z AKANA - TERAZ. Chceme týchto mladých a inšpiratívnych Rómov a Rómky predstaviť verejnosti aj na európskej pôde... Aj preto Daniel Bunda momentálne knihu rozhovorov prekladá do angličtiny... 

Viac o projekte na https://www.pribehybezhranic.sk/ alebo na FB AKANA-TERAZ. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín...