1. Mediálny obraz Rómov - diskusia

28/02/2023

Moderátorka: Gabriela Vlčková ( CZ)

Hostia: novinár a spisovateľ Patrik Banga (CZ), mediálny tvorca Daniel Bunda ( SK )

Diskusiu si môžete pozrieť tu:

Dokrútky k diskusii, ktoré môžete využívať pri otváraní tejto témy: