VIDEO: Emil Voráč

08/03/2024

Zoznámte sa s Emilom Voráčom (CZ), Láskavcom roku 2018, ktorý už roky pôsobí vo vylúčených rómskych lokalitách predovšetkým na Karlovarsku ako sociálny pracovník a dnes aj ako riaditeľ známej organizácie Khamoro. 

 Zhováral sa s ním moderátor Branislav Piskor (SK). 

Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. 

Tento rozhovor bol realizovaný v rámci Letného výcviku mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave a je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+