VIDEO: Kristína Bangová

12/01/2024

Zoznámte sa s Kristínou Bangovou, ktorá je dcérou známeho novinára a spisovateľa Patrika Bangu. Zaujímalo nás, aké to je byť dcérou slávneho otca a či po otcovi podedila literárny a novinársky talent... nechajte sa prekvapiť jej odpoveďami. 

 Zhovárala sa s ňou moderátorka Anička Mlčochová(CZ). 

Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. 

Tento rozhovor bol realizovaný v rámci Letného výcviku mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave a je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+