VIDEO: Lucie Fuková

05/04/2024

Zoznámte sa s našim dnešným vzácnym hosťom, s Luciou Fukovou, splnomcnenkyňou pre rómske záležitosti Úradu vlády Českej republiky. 

Lucie Fuková sa práci s rómskou menšinou v Českej republike venuje už viac ako 20 rokov. Začínala na strednej škole ako dobrovoľníčka a lektorka rómskeho tanca. Potom vyštudovala magisterský program sociálnej antropológie na Univerzite v Pardubiciach a začala pracovať ako rómska poradkyňa na tamojšom magistráte. Neskôr absolvovala stáž v Európskej komisii, po ktorej v roku 2007 koordinovala pod Úradom vlády ČR Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých. V sociálne vylúčených lokalitách pracovala s programom RomaAct. V roku 2016 stála pri zrode organizácie Klub Barvaľipen, z.s., ktorá združuje rómskych študentov a absolventov stredných a vysokých škôl. Pôsobila tiež ako koordinátorka projektu Štátneho zdravotného ústavu "Efektívna podpora zdravia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením". Od decembra 2022 zastáva v Českej republike novozriadený post splnomocnenkyne vlády pre rómske záležitosti. 

S Luciou Fukovou sa zhovárali v netradičnom dvojrozhovore priamo v jej kancelárii Jitka Matiová a Richard Horváth. A aj keď išlo o ich prvý rozhovor s významou osobnosťou, zvládli to na jednotku, čo poviete? 

 Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. Tento rozhovor bol spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+