VIDEO: Mediálny inkubátor - domáce zadanie Anketa: Blanka Voráčová a Patrik Sivák (CZ)

01/12/2023

V rámci praktického Mediálneho inkubátora plnili účastníci aj domáce zadania. Jedným z domácich zadaní bolo realizovať prieskum verejnej mienky - anketu, s minimálne 5 respondentami. Posúďte, ako sa domáce zadanie podarilo zvládnuť tvorivej dvojici Blanka Voráčová a Patrik Sivák z Českej republiky...