VIDEO: Mediálny inkubátor - domáce zadanie Rozhovor: Florián Giňa

16/12/2023

V rámci praktického Mediálneho inkubátora plnili účastníci aj domáce zadania. Jedným z domáciach zadaní bolo zvádnuť žurnalistický žáner Rozhovor. Cieľom tohto zadania bolo realizovať publicistické interview, ktoré Rómov a Rómky ukáže v inom svetle. Natália Kalejová a Pavol Kaleja sa zhovárali s Floriánom Giňom, starostom obce Jarovnice. Posúďte, ako sa im domáce zadanie podarilo zvládnuť.