Video: Mediálny inkubátor: Jitka Matiová, Richard Horváth - To alebo to

30/10/2023

Zdieľame s vami video deviate. Vzniklo ako výsledok Jesenného výcviku novej českej tvorivej dvojice v Prahe, ktorá nahradila odstúpenú dvojicu Anička a Lukáš. Lektormi novej dvojice bol skvelý novinár Patrik Banga a Lukáš Novotný. 

 Jitka Matiová (CZ) a Richard Horváth (CZ) začali spoluopracovať ako kreatívna dvojice ako celkom neznámi ľudia, ktorí o sebe nevedia nič. Navzájom sa zoználi a dozvedeli o sebe podrobnosti veľmi kreatívne, veď posúďte sami... 

 Toto video je celkovo druhým výstupom tohto nového kreatívneho tímu z Českej republiky s novou natáčaciou a zvukovou technikou DJI Pocket 2 a s novým, profesionálnym strihovým programom DA VINCI RESOLVE STUDIO. 

HUDBA - MUSIC: OlexandrMusic - Sunset 

Poďakovanie za bezplatné použitie hudby OlexandrMusic - Sunset v neziskovom vzdelávacom projekte Príbehy bez hraníc - Mediálny inkubátor 

Thanks for the free use of the music OlexandrMusi - Sunset in a non-profit educational project Stories without borders - Media incubator Olexandr Ignatov Productions and HAAWK for a 3rd Party