VIDEO: Patrik Banga

19/01/2024

Zoznámte sa s Patrikom Bangom, novinárom, spisovateľom, víťazom súťaže Magnesia Literaa 2023 v kategórii Debut a lektorom mediálnej tvorby Mediálneho inkubátora. 

Zhovárala sa s ním moderátor Blanka Voráčová (CZ). 

Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. 

Tento rozhovor bol realizovaný v rámci Letného výcviku mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave a je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+