VIDEO: Pokec so Šaňom 6

10/03/2024

pravidelný video-podcast splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, v ktorom verejnosť v týždennej periodicite informuje o dianí na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v regiónoch v súvislosti so životom rómskych komunít na Slovensku