VIDEO: Teri Čikoš

15/03/2024

Zoznámte sa s Teri Čikoš, s multitalentovanou hviezdou slovenskej kultúrnej scény - speváčkou, moderátorkou, herečkou, skladateľkou a textárkou, ktorá má veľmi úspešný podcast s vysokou sledovanosťou OFF RECORD, ktorý pripravuje pre www.koktejl.sk. 

 Zhováral sa s ňou moderátor Štefan Kroščen (SK). 

Rozhovor je so série rozhovorov účastníkov letného Mediálneho inkubátoru s osobnosťami rómskeho mediálneho sveta v Čechách a na Slovensku, ktoré natáčali s profesionálnym filmovým štábom v Malom divadle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie Karloveská v Bratislave pre známy mediálny projekt AKANA -TERAZ. 

Tento rozhovor bol realizovaný v rámci Letného výcviku mediálnych tvorcov, ktorý sa konal 2.- 8.7.2023 v Bratislave a je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+