AKTUÁLNE

Pozrite si záznam diskusie na tému Mediálny obraz Rómov z projektu Príbehy bez hraníc - Mediálny inkubátor, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Erasmus+.