The World According to Michelle

I am a young aspiring journalist and a proud Roma woman. I see huge problems in the lack of positive role models for young Roma men and women. Another problem is the lack of networking between them. After attending various trainings, I have come to understand the need for connecting young enterprising Roma men and women. They can inspire each other, motivate each other and be role models for those who do not believe in themselves. It is also important to reach out to majority peers and talk to them about the similarities in the lives of Roma youth. That is why I have decided to regularly bring journalistic outputs that will become the manuscript of the book The World According to Michelle, so that young Roma men and women will finally start to think and talk differently about Roma youth. I think that intensive publicity can help this.

Michelle Kubištová


Počas písania týchto článkov, som sa stretla s tzv. dvojitým krížom. Najčastejšie sa toto slovné spojenie skloňuje pri rómskych deťoch v detských domovoch. Lenže mne napadol ďalší príklad. Čo ak je Róm zároveň aj homosexuál?

V poslednej dobe cítim, že sa Slovensko mení. Stáva sa krajinou, v ktorej je téma extrémizmu čoraz viac aktuálna. Rezonujú vo mne najmä diskusie ohľadne rómskej otázky. Možno aj preto, že ja sama som Rómka.

Na Slovensku žije asi 450-tisíc Rómov. To znamená, že takmer každý desiaty človek má rómsky pôvod. Kým jedna tretina je plne integrovaná do spoločnosti a ďalšia je polointegrovaná v obciach s rómskou majoritou, je tu ešte jedna skupina. Tvoria ju ľudia v segregovaných osadách, vylúčení na okraj spoločnosti.