5. História Rómov - diskusia

14/03/2023

Moderátorka: Jitka Slámová (CZ)

Kontexty: sociálna antropologička Tereza Hraníková (SK)

Hostia: kultúrny antropológ Alexander Mušinka (SK), študentka politológie Štěpánka Slámová (CZ)

Dokrútka k diskusii, ktorú môžete využívať pri otváraní tejto témy: