Svet podľa Michelle

Som mladá začínajúca novinárka a navyše hrdá Rómka. Vidím obrovské problémy v nedostatku pozitívnych vzorov pre mladých Rómov a Rómky. Ďalším problémom je nedostatočné sieťovanie medzi nimi. Po absolvovaní rôznych školení, som pochopila, že je potrebné prepájanie mladých iniciatívnych Rómov a Rómok. Dokážu sa vzájomne inšpirovať, motivovať a byť vzorom pre tých, ktorí si neveria. Dôležitým je oslovovať aj rovesníkov z majority a hovoriť im o podobách života rómskej mládeže. Preto som sa rozhodla pravidelne prinášať publicistické výstupy, z ktorých vznikne rukopis knihy Svet podľa Michelle, aby sa o mladých Rómoch a Rómkach konečne začalo rozmýšľať a hovoriť inak. Myslím si, že tomu môže pomôcť práve intenzívna publicita. 

Michelle KubištováStevie má 17 rokov a miluje RnB. V 15-tich nahral skladbu Freelife. Videoklip mu sponzoroval Rytmus, ktorý mu pieseň zavesil na svoj kanál. Za pár hodín mala skladba tisícky videní. Zúčastnil sa aj speváckej súťaže Superstar, čo považuje za obrovskú skúsenosť a zážitok. A netreba zabudnúť, že Stevie má skladbu na novom albume Kontrafaktu KF AKO...

Dominika pochádza z Košíc, ale v Bratislave už žije tri roky. Pracuje ako redaktorka v rómskom národnostnom vysielaní RTVS a študuje dramatické vedy. Je zapálená pre pomoc rómskym deťom, pretože sama si zažila, aké to je byť rómskym dieťaťom v "bielom svete". Je súčasťou prípravných komisií na Kongres mladých Rómov a Rómiek 2022, kde zastupuje...

Ria pochádza z malej dedinky Podhájska. V 12-tich rokoch sa začala učiť japončinu. Keď mala 15 rokov, odišla z domu, pretože cítila, že tam pre ňu nie je budúcnosť. Cítila, že stagnuje. Chcela od života viac. Keď odišla do Bratislavy, zmenila sa jej perspektíva na svet a otvorili sa jej nové možnosti. Prešla svet. Ovláda šesť jazykov a je...