Rozhovory

Mediálna spolupráca:

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s rómskym aktivistom LGBTI, bojovníkom proti generačnej chudobe, študentom angličtiny a knihovníkom vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie Marcelom Karvayom.

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s jazykovedcom, romistom Jozefom Facunom, ktorý momentálne stají pri príprave učebníc v rómskom jazyku.

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s odborníčkou na kryptomeny Riou Schneider Holtman.

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor so študentom práva a rómskym aktivistom Danielom Richterom z Holíča.

Pozvanie do štúdia na rozhovor prijal aj známy rómsky aktivista z Košíc, študent politológie a diplomacie, kickboxer Tomáš Matta.

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s reprezentantom Slovenskej republiky v boxe, šampiónom Viliamom Tankom.

V rámci projektu AKANA - TERAZ vám ponúkame aj rozhovor s Borisom Kočkom.